شیوه های پرداخت در بانه موبایل

پرداخت وجه در بانه موبایل به دو شیوه{پرداخت درمحل}و{پرداخت انلاین} می باشد

پرداخت درمحل

پرداخت درمحل برای محصولات بزرگ میباشد محصولاتی که از طریق پست ممکن نمیباشدمانند:{تلویزیون”لباسشویی”ظرف شویی”یخچال}

مشتری بعدازانتخاب محصول جهت دریافت هزینه ارسال بامشاورین مربوطه تماسل حاصل فرمایید چون هزینه ی ارسال به نوع محصول.شهرواستان بستگی دارد.

 

مشتری هزینه ارسال رااز طریق کارت به کارت واریز مینماید بعدازواریز وجه مجددا” باما تماس گرفته و فروشگاه را از واریز وجه مطلع سازد.

دراین مرحله  محصول مورد نظر را سالم و تست شده تحویل پیک میدهیم.

پیک بعداز دریافت محصول با مشتری تماس گرفته وایشان را ازحرکت خود و زمان رسیدن محصول و تحویل ان باخبر میسازد

مرحله تحویل محصول

پیک موظف است کالا راکاملا برای مشتری ازهرنظرتست کرده وهیچ گونه مشکل وزدگی نداشته باشد.

مشتری نیز موظف است مواردرابرسی کرده ودرمرحله بعد محصولراسالم و بدونه عیب ازپیک تحویل گیرد و بقییه هزینه را طبق فاکتور فروشگاه به پیک تحویل دهد.

تذکر:

مشتری موظف است درهنگام تحویل محصول از پیک بخواهد محصول را برای وی از هرنظر تست کند.

پرداخت آنلاین

پرداخت انلاین برای آن دسته ازمحصولات کوچک میباشد که ارسال انها از طریق پست انجام میگیرد. دراین روش پس از انتخاب محصول و ثبت ازطریق درگاه پرداخت pay پرداخت نماید و بعداز ثبت سفارش فروشگاه محصول مورد نظررا ازطریق پست ارسال میکند. و شماره پیگیری برای مشتری  ارسال میشود.

پرداخت کارت به کارت

روش کارت به کارت برای مواردی بکار میرود که هنگام ثبت سفارش درمرحله پرداخت وجه نخواهد یا نتواند ازپرداخت انلاین استفاده کند و روش کارت ب کارت را انتخاب میکند.

دراین مرحله شخص هنگام ثبت سفارش درمرحله پرداخت وجه ازگزینه کارت به کارت استفاده میکند.

درمرحله بعد سایت سفارش وی را ثبت نموده ومجموع مبلغ قابل پرداخت را برای وی محاسبه نموده .

مشتری مبلغ حساب شده رابه شماره کارت واریز نموده و جهت هماهنگا با مدیریت فروش تماس گرفته ۰۹۳۰۵۵۵۷۳۸۵ و سفارش مشتری را تایید نموده و کالای مورد نظر ارسال میشود .

{همه ی چیز های خوب در اطراف شما هستند کافیست خوب ببینید.}